Z okazji 300-lecia nadania Szczytnu praw miejskich odbędzie się konferencja naukowa z udziałem historyków i regionalistów. Wśród prelegentów znajdą się m.in. współpracownicy „Kurka Mazurskiego”, Sławomir Ambroziak oraz Witold Olbryś. Ten drugi opowie o miejskim browarnictwie.

Konferencja z okazji 300-lecia
Konferencja odbędzie się w ruinach zamku

Konferencja naukowa pod nazwą „Szczytno. 300-lecie nadania praw miejskich” rozpocznie się w środę 14 czerwca o godzinie 10.00 w sali wystawienniczej ruin zamku krzyżackiego. Wśród prelegentów znajdą się badacze historii z ośrodków naukowych w Olsztynie, ale też z naszego terenu. Dr hab. Zbigniew Kudrzycki wygłosi wykład pt. „Regulacja królewska z 1723 r., a prawa miejskie Szczytna”. Z kolei znany czytelnikom „Kurka Mazurskiego” Witold Olbryś opowie o piwie i browarnictwie od połowy XIX w. do 1945 r., natomiast Sławomir Ambroziak przybliży dzieje miasta w okresie wojen światowych XX w. Podczas konferencji będę poruszane również zagadnienia związane z architekturą, gospodarką, kwestiami wyznaniowymi oraz badaniami archeologicznymi przeprowadzonymi w ruinach zamku krzyżackiego.

(ew)