Trzy współpracujące od lat ze schroniskiem „Cztery łapy” wolontariuszki skierowały do burmistrz Szczytna list, w którym opisują drastyczne przypadki zaniedbań związanych z niedostateczną opieką weterynaryjną w placówce. W odpowiedzi otrzymały z urzędu do podpisania regulamin wolontariatu, który ich zdaniem poważnie ogranicza im możliwość dalszej pracy na rzecz bezdomnych zwierząt.

Konflikt w schronisku
Sylwia Warczak - Chojnacka (z lewej), Irena Dobryłko (w środku) i Klaudia Danielska nadal chciałyby pracować na rzecz schroniska, ale wprowadzony właśnie przez urząd regulamin może im to poważnie utrudniać

DŁUGA WSPÓŁPRACA

Sylwia Warczak – Chojnacka, Klaudia Danielska i Irena Dobryłko od dawna współpracują jako wolontariuszki ze schroniskiem dla zwierząt „Cztery łapy”. Pierwsza z nich robi to już od blisko 15 lat, dwie pozostałe – od 4. Dzięki ich zaangażowaniu szczycieńska placówka może się poszczycić stosunkowo wysokim wskaźnikiem adopcji. Wolontariuszki prowadzą stronę internetową na portalu społecznościowym, poprzez którą poszukują podopiecznym nowych domów, nierzadko na terenie całej Polski. Zajmują się też schroniskowymi seniorami, resocjalizacją zwierząt, często bardzo pokrzywdzonych przez ludzi. Starają się, aby znów mogły zaufać człowiekowi i odnaleźć odpowiedzialnych opiekunów. Wolontariuszki czuwają także nad prawidłowym przebiegiem procesów adopcyjnych, sprawdzają, czy osoby biorące ze schroniska czworonogi opiekują się nimi w należyty sposób. Oprócz obowiązków zawodowych znalazły również czas na ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. dotyczących pracy z psem schroniskowym. Ich sugestie i wspólne działania z pracownikami doprowadziły do powstania nowej kociarni, pomieszczeń dla psich seniorów oraz wybiegu spacerowego dla odwiedzających.

Jeszcze do niedawna współpraca wolontariuszek z nadzorującym schronisko Urzędem Miejskim układała się dobrze. Dowodem tego jest przyznany im w 2013 Jurand. Ostatnio jednak wszystko się zmieniło.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.