To już pewne. Z końcem bieżącego roku szkolnego Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyjałkach zostanie zlikwidowana. Dyrektor Alicja Chmielińska w piśmie do wójta Wojciechowskiego zapowiedziała rezygnację z dalszego prowadzenia placówki.

Koniec szkoły w Gawrzyjałkach
Do placówki w Gawrzyjałkach uczęszcza dziś 11 przedszkolaków i 26 uczniów

Dyrektor Alicja Chmielińska nie chce dalej kierować Niepubliczną Szkołą Podstawową w Gawrzyjałkach. Poinformowała już o tym oficjalnie władze gminy. - Zadeklarowała, że szkołę będzie prowadzić tylko do końca tego roku szkolnego – potwierdza wójt Sławomir Wojciechowski. Dodaje, że argumenty, na które się powołuje są podobne do tych sprzed roku, gdy już wtedy składała rezygnację, z której ostatecznie się wycofała.

Przypomnijmy, że wówczas, gdy do szkoły uczęszczało 16 przedszkolaków i 27 uczniów, dyrektor informowała władze gminy, że mała liczba dzieci w klasach, jak również łączenie klas ma negatywny wpływ na jakość i efektywność procesu nauczania: "W małych klasach następuje zaniżenie poziomu rywalizacji, satysfakcji ze zdobywania wiedzy i prawidłowych relacji między uczniami (…) nie sprzyja również osiąganiu dobrych wyników nauczania. W ciągu minionego roku liczba dzieci uczęszczających do placówki w Gawrzyjałkach zmniejszyła się do 11 przedszkolaków i 26 uczniów".

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.