Nasza redakcja wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs dla Czytelników na najlepszą pracę plastyczną bądź fotograficzną.

Na zamieszczonym w "Kurku Mazurskim" kuponie prosimy podać numer pracy oraz swoje dane. Nagrodę otrzyma zarówno autor pracy, jak i Czytelnik, którego kupon zostanie wylosowany.

Termin dostarczania kuponów do redakcji upływa - 26 listopada.

Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Dnia Osób Niepełnosprawnych. O wynikach konkursu poinformujemy na łamach „Kurka Mazurskiego”.

Konkurs dla Czytelników