Z okazji pierwszego Dnia Wiosny Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprosili wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna na Warmii, Mazurach i Powiślu”.

Prace fotograficzne można przesyłać na adres e-mail: do dnia 16 maja 2021 r.

Spośród zgłoszonych fotografii zostaną wyłonione najciekawsze prace, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno budzącej się do życia przyrody naszego regionu. Przewidziano jedno pierwsze miejsce, dwa drugie, trzy trzecie oraz wyróżnienia!

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych:

I miejsce - APARAT FOTOGRAFICZNY LUSTRZANKA

II miejsce - SMARTWATCH

III miejsce - GRY PLANSZOWE I KSIĄŻKI

Zasady konkursu określa Regulamin znajdujący się na stronie, gdzie też znajduje się Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do zabawy!

Konkurs fotograficzny