Wciąż jeszcze nie znamy nazwiska nowego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Na razie jego obowiązki pełni Tomasz Radawiec. Do końca lutego w wojewódzkim inspektoracie kandydaci mogą składać dokumenty na to stanowisko. Ostateczna decyzja należeć będzie jednak do starosty.

Konkurs na inspektora

Przypomnijmy, że do końca ubiegłego roku funkcję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego pełnił Krzysztof Żyłka, wcześniej pracownik Urzędu Gminy w Dźwierzutach. W Szczytnie nie zagrzał on jednak długo miejsca. Po wygranych przez Czesława Wierzuka wyborach z początkiem stycznia wrócił do Dźwierzut, tym razem na fotel wicewójta. Zgodnie z prawem, w ciągu trzech miesięcy od jego odejścia powinien odbyć się konkurs na nowego inspektora. Na razie obowiązki te pełni Tomasz Radawiec. Tymczasem Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie ogłosił już konkurs na to stanowisko. Termin składania dokumentów kandydaci mają do 28 lutego. Konieczne wymagania, jakie muszą spełniać to posiadanie wyższego wykształcenia, uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz minimum 5-letni staż pracy. Nie mogą oni prowadzić działalności gospodarczej. Pożądane jest też doświadczenie w administracji publicznej oraz dobra znajomość przepisów m.in. prawa budowlanego. Powołanie na stanowisko odbędzie się spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru. Ostatecznego wyboru dokonuje starosta. Wszystko wskazuje więc, że następcę Krzysztofa Żyłki poznamy w marcu.

(ew)/fot. archiwum