W Chacie Mazurskiej odbyło się spotkanie podsumowujące „Konkurs poetycki jednego wiersza – autorefleksja” dla uczniów szczycieńskich szkół średnich.

Konkurs poetycki w chacie
Laureaci konkursu poetyckiego podczas jego podsumowania w Chacie Mazurskiej

Pomysłodawcy i organizatorzy konkursu - członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szczytna, chcieli w taki właśnie sposób pobudzić młodych do twórczego działania poza terenem szkoły. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Wśród nagrodzonych znalazła się również uczennica ZS nr 1 im. St. Staszica, a w gronie wyróżnionych - wychowanka SOSW im. J. Korczaka.

- Ucz estnicy konkursu pisali o sobie, o swoich przeżyciach, o spostrzeżeniach dotyczących spraw ogólnych, dając tym samym dowód na dojrzałość zaskakującą w tak młodym wieku – podsumowuje prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna Anna Bogusz. Dodaje, że jurorzy wielokrotnie analizowali teksty i wahali się czy oceniać poetykę utworów, czy zgodność z tematem konkursu.

Podczas spotkania wybrzmiały nagrodzone i wyróżnione regulaminowo wiersze.

W świątecznie udekorowanej izbie, przy rozpalonym kominku, ciepłej herbacie i aromatycznych

piernikach długo jeszcze wymieniano się uwagami o pisaniu. Warto wspomnieć, że wszystkie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szczytna.

Laureatami zostali: 1. Anna Oklecińska (ZS nr 2), 2. Oliwia Kamieniecka (ZS nr 2), 3. ex aequo Marta Czaplicka (ZS nr 1), Artur Rogalski (ZS nr 2); Wyróżnienia: Julia Szabelska, Magda Kraśniewska, Nikola Grudkowska, Anna Orzeł.

Wyróżnienia Chaty Mazurskiej: Zuzanna Mazecka, Daria Maciejewska. Jurorka Grażyna Mączkowska przyznała swoje wyróżnienie Martynie Dudziec za wiersz „Motyle”.

(ab)