W tegorocznym budżecie gminy Wielbark przewidziano środki na zadania wodociągowe i kanalizacyjne oraz drogowe. Powstaną nowe świetlice wiejskie i sala gimnastyczna, a także kontynuowana będzie budowa centrum sportowo-rekreacyjnego.

Kontynuacja zadań

Dochody gminy Wielbark na 2015 rok zaplanowano w wysokości 22 mln zł, a wydatki - 21,2 mln zł. Na inwestycje zarezerwowano 3,5 mln zł, czyli 16,5% ogółu wydatków. Dominują w nich zadania wieloletnie. Największe, które rozpocznie się w tym roku i będzie realizowane przez trzy lata, to trzeci etap budowy kanalizacji podciśnieniowej. Obejmie ona całą południową część Wielbarka. Całość pochłonie 4 mln zł, a w tym roku 200 tys. zł - na sporządzenie dokumentacji technicznej. Tyle samo gmina wyda na realizowany przez spółkę komunalną od czterech lat program budowy wodociągów na terenach kolonijnych. W tym roku sieć połączy Róklas z Przeździękiem Wielkim. Kontynuowana też będzie przebudowa ulic w Wielbarku, która obejmie: Napoleońską i Królowej Jadwigi. To zadanie wycenione na 564 tys. zł, zostanie w połowie sfinansowane z krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.