STACJA MISYJNA

Przed powstaniem stacji misyjnej w Dźwierzutach miejscowi katolicy korzystali z kościołów znajdujących się na pobliskiej Warmii.

Kościół katolicki w Dźwierzutach
Kościół katolicki w Dźwierzutach. Lata 30. XX w. Pocztówka ze zbiorów. M. Rawskiego

W 1870 roku w Dźwierzutach i okolicach było 207 dorosłych katolików i 114 dzieci. W związku z tym biskup Edward Herrmann zaczął dążyć do otwarcia tu stacji misyjnej. 30 marca 1871 roku ksiądz R. Steffen z Pasymia odprawił w domu ślusarza Giemerskiego w Dźwierzutach pierwsze nabożeństwo, w którym wzięło udział 120 wiernych. Gdyby był to dzień wolny od pracy, przybyłoby ich zapewne więcej. Stacja misyjna w Dźwierzutach powstała dzięki finansowemu wsparciu pochodzącemu z zachodnich Niemiec, w tym od Stowarzyszenia św. Bonifacego. Za 100 talarów rocznie ks. Steffen wydzierżawił budynek, który następnie kupiono za 4800 talarów od spadkobierców Graebera. Zakup ten sfinansował wiosną 1873 roku Maciej Kujawa z Biskupca. Kujawa kupił też dla stacji między innymi monstrancję. 3 listopada 1871 roku biskup ustanowił stację misyjną w Dźwierzutach, do której należeli również wierni między innymi ze Szczytna. Stacja została wyposażona w niezbędne do odprawiania nabożeństw akcesoria dzięki darom nadreńskich księży. 2 stycznia 1871 roku opiekę nad katolikami w Dźwierzutach objął ks. Klement z Biskupca. W lipcu 1873 i 1880 roku kupił jeszcze dwie działki, powiększając w ten sposób tę, na której planowano wybudować kościół.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.