W minionym tygodniu po raz pierwszy po wyborach obradowały samorządy powiatu szczycieńskiego. Najpierw wybierano nowych przewodniczących

i wiceprzewodniczących rad, a kilka dni później dokonano też zaprzysiężeń wójtów i burmistrzów. Poniżej krótkie relacje z sześciu gmin, o sesjach w mieście, powiecie i Pasymiu piszemy w innych miejscach.

WIELBARK

KIMBAR PO RAZ TRZECI

Krajobraz po wyborach

Wielbarski samorząd po raz pierwszy po wyborach obradował we wtorek 30 listopada. Na posiedzeniu wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady. Zaskoczenia nie było. Najważniejszą funkcję w radzie powierzono już trzecią kadencję z rzędu Andrzejowi Kimbarowi, jedynemu kandydatowi na to stanowisko. Za jego wyborem było czternastu z piętnastu radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wiceprzewodniczącym został Antoni Szyszka. Szef wielbarskiej rady ma 43 lata. Urodził się w Ornecie, a w Wielbarku mieszka od 1989 roku. Jest pracownikiem Nadleśnictwa Wielbark, a konkretnie leśniczym w Leśnictwie Trzcianka. Żonaty, ma dwoje dzieci, syna i córkę.

W czasie wtorkowego posiedzenia podjęto uchwałę o zaciągnięciu przez gminę kredytu długoterminowego w wysokości 714 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie dwóch inwestycji realizowanych przez samorząd – budowy wodociągu Wielbark - Zieleniec (471 tys. zł) oraz na odnowę i rozwój wsi Wesołowo (243 tys. zł). Konieczność zaciągnięcia kredytu wójt Grzegorz Zapadka tłumaczył zbyt optymistycznymi szacunkami związanymi z tegorocznymi wydatkami. Na dodatek zwroty środków finansowych z zadań dofinansowywanych przez Unię Europejską będą opóźnione. Zamiast do końca tego roku, trafią do gminnej kasy dopiero w połowie przyszłego.

- Środki te wrócą do budżetu. Po ich otrzymaniu deficyt się zmniejszy – uspokajał radnych Grzegorz Zapadka. Druga sesja odbyła się w poniedziałek 6 grudnia. Na posiedzeniu, wybrany przez mieszkańców na kolejną kadencję wójt Zapadka złożył ślubowanie.

(ew)

GMINA SZCZYTNO

RYSUJE SIĘ OPOZYCJA

Nowa Rada Gminy Szczytno spotkała się w czwartek 2 grudnia. Również i tu dokonano wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy. Udział w obradach brał dotychczasowy szef rady, Wiesław Gołąb, który otrzymał mandat do sejmiku wojewódzkiego i z gminnym samorządem się żegna. W wyborach na funkcję przewodniczącego jedynym kandydatem był dotychczasowy wiceprzewodniczący Zbigniew Woźniak. Jego też radni wybrali stosunkiem głosów 12 „za” i 1 „przeciw”. Sam kandydat wstrzymał się od głosu. Zbigniew Woźniak jest mieszkańcem Leśnego Dworu, ma 54 lata. Pracuje w budownictwie, a mandat radnego będzie pełnił już czwartą kadencję. Żonaty, ma dwóch synów, Mateusza i Radosława. Na funkcję wiceprzewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury – Edwarda Lenarciaka będącego radnym od 12 lat i debiutującego w tej roli Sławomira Łyszkowskiego z PO. Ten drugi za swój atut uznał właśnie to, że dopiero zaczyna pracę w samorządzie. Ostatecznie radni postawili jednak na doświadczenie i na wiceprzewodniczącego rady wybrali Edwarda Lenarciaka. Za jego kandydaturą opowiedziało się dziewięciu radnych, trzech poparło Sławomira Łyszkowskiego. Rada ponownie zebrała się na posiedzeniu 3 grudnia. Tym razem, w obecności starosty Matłacha, zaprzysiężony został wójt Sławomir Wojciechowski. Radni dokonali również wyboru składów osobowych i przewodniczących komisji. W tym punkcie doszło do pewnych kontrowersji dotyczących procedury głosowania. Wątpliwości z nią związane wyrażało kilku nowych radnych spoza komitetu popierającego wójta (Robert Jakubowicz i Bogdan Sztymelski). Akcentowali, że sugeruje ona radnym, kogo mają poprzeć, bo nad każdą kandydaturą głosowano osobno według kolejności zgłoszeń. Konieczna była więc telefoniczna konsultacja z radcą prawnym. Po niej okazało się, że zamiast dwóch głosowań nad każdą kandydaturą, należy przeprowadzić tylko jedno. Na przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano ostatecznie Dorotę Bednarczyk. Na czele komisji leśnictwa i ochrony środowiska stanął Stanisław Dąbrowski, komisji budżetu, finansów, zaopatrzenia i usług – Wanda Góras, oświaty, turystyki, zdrowia i opieki społecznej – Małgorzata Orzechowska, sportu i kultury fizycznej – Zdzisław Bogacki. W trakcie wyboru przewodniczących komisji zarysowała się opozycja wobec rządzącej w radzie większości. Nowi radni, niezwiązani z komitetem popierającym w wyborach Wojciechowskiego, zgłaszali własne kandydatury, które jednak przepadły.

(ew)

ŚWIĘTAJNO

NOWY PRZEWODNICZĄCY

Nowo wybrani radni gminy Świętajno po raz pierwszy obradowali w środę 1 grudnia. Głównym punktem posiedzenia, w którym brali udział także dwaj radni powiatowi reprezentujący Świętajno, Wiesław Kozłowski i Jan Lisiewski, był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W wyniku tajnego głosowania, najważniejszą funkcję objął w niej Dariusz Rokicki. Zastąpi na tym stanowisku Zbigniewa Pampucha, który przeniósł się do Bartoszyc, gdzie jest nadleśniczym. Nowy szef rady ma 48 lat. W gminie Świętajno mieszka od 1976 roku. Od 21 lat prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakładzie stolarskim. Żonaty, ojciec trzech córek. Był radnym poprzedniej kadencji. Podczas głosowania nie miał kontrkandydatów. Za jego wyborem opowiedziało się czternaścioro z piętnaściorga radnych. Ta jednomyślność trochę rozczarowała nowego przewodniczącego. - Szkoda, że nie było opozycji. Wiecie, że najlepiej sprawdzam się w dyskusji – żartował Dariusz Rokicki. Do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego zgłoszono dwie kandydatki – Barbarę Olbryś i Mirosławę Żyrę. Pierwsza otrzymała 11 głosów „za”, druga – 4. Zaprzysiężenie wójta odbyło się w poniedziałek 6 grudnia.

(ew)

JEDWABNO

RZĄDY W RADZIE DLA PAŃ

Tego się można było spodziewać. W jedynej w powiecie szczycieńskim radzie, w której większość stanowią panie, kierownicze funkcje powierzono przedstawicielkom płci pięknej. Tak zresztą było w poprzedniej kadencji. Na przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatki - Elżbietę Brzóskę i Marię Sienkiewicz. Za pierwszą opowiedziało się pięcioro radnych, a za drugą – ośmioro i ona też pokieruje pracami rady przez najbliższą kadencję. Elżbieta Brzóska jeszcze raz stanęła do rywalizacji, tym razem o funkcję wiceprzewodniczącej. Otrzymała 11 głosów i pokonała Grażynę Śledzik, wiceprzewodniczącą rady w kadencji 2002-06. Na tę drugą oddano 3 głosy.

(o)

ROZOGI

ZAŁÓŻMY FUNDUSZ

Jedyną kandydatką do stanowiska przewodniczącej była Teresa Samsel, pełniąca tę funkcję w poprzedniej kadencji. Ona też zyskała poparcie większości radnych. Zastępcą przewodniczącej będzie Marianna Zdunek, za którą oddało głos dziewięciu radnych, jej rywala do tej funkcji Czesława Lisa poparło tylko czworo.

Inaugurującą sesję Rady Gminy poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona przez ks. Józefa Midurę. Nawiązując do głoszonego w kazaniu przesłania o służebnej roli radnego, Marzanna Świder zaapelowała do swoich koleżanek i kolegów w radzie, aby wspólnie utworzyli fundusz wspierający najbardziej uzdolnioną młodzież odnoszącą sukcesy na szczeblu gminnym i wyższym, na który systematycznie przekazywaliby część swoich diet.

- Byłaby to dla nich znakomita motywacja – mówiła radna, apelując do pozostałych członków rady o przemyślenie propozycji.

(o)

DŹWIERZUTY

ANI SZCZYPTY WIĘCEJ

Do fotela przewodniczącego rady aspirowało dwóch kandydatów. Niespodzianki nie było. Funkcje tę nadal będzie pełnić szef rady w poprzedniej kadencji Krzysztof Sawicki. Opowiedziało się za nim dziewięciu radnych. Na jego kontrkandydata Arkadiusza Noska oddano 6 głosów.

Nowy-stary szef rady obiecał sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

- Wierzę, że ta kadencja będzie inna niż poprzednie – mówił Sawicki, odnosząc się do częstych kłótni przedstawicieli samorządu.

– Nawet przez myśl mi nie przechodzi, że ta kadencja będzie przypominała chociaż szczyptę poprzednich – mówił Sawicki, apelując do wszystkich radnych, aby zrobili wszystko, żeby otrzymane od mieszkańców zaufanie przekuli na skuteczne działanie i współpracę w jednym zespole.

(o)