Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, z którego mogą korzystać pracodawcy w Polsce, chcąc podnosić kwalifikacje swoje i zatrudnionych pracowników. Środki na ten cel posiada w dyspozycji również Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.

FINANSOWANIE KURSÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest formą wsparcia dla pracodawcy i pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. O środki może wnioskować pracodawca zatrudniający pracowników na umowę o pracę. Wybiera uprawnioną instytucję szkoleniową, do której chce wysłać swoich pracowników na kursy. Urząd Pracy pokrywa 100% kosztów - gdy dofinansowanie dotyczy mikroprzedsiębiorców lub 80% - w przypadku większych firm. Całe dofinansowanie nie może jednak przekroczyć 13 868 zł na jednego uczestnika. W praktyce wystarczające są zdecydowanie mniejsze kwoty na rozwój zawodowy.

Środki przeznaczone są do wykorzystania na określone cele, tj.: kursy, studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających zdobycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, niezbędne badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

W limicie podstawowym o dofinansowanie kosztów kształcenia mogą wystąpić pracodawcy reprezentujący zawody uznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za deficytowe na danym terenie. W 2018 roku w powiecie szczycieńskim zaliczono do nich m.in.: blacharzy i lakierników, fizjoterapeutów i masażystów, fryzjerów, kierowców autobusów i samochodów ciężarowych, kucharzy, pielęgniarki i położne, robotników budowlanych, spawaczy. Do sfinansowania będzie również kwalifikować się kształcenie w związku z wprowadzeniem w firmie nowoczesnych i innowacyjnych technologii. W limicie dodatkowym z rezerwy (który będzie dostępny od września br.) niezależnie od reprezentowanej branży/zawodu, pracodawca będzie mógł uzyskać także wsparcie z KFS na podniesienie kwalifikacji każdego pracownika, który ukończył 45 lat.

Taka forma wsparcia istnieje już od 4 lat. W roku ubiegłym w powiecie szczycieńskim skorzystało z niej 16 pracodawców i 278 pracowników, uzyskując na ten cel dofinansowanie w wysokości 415 tys. zł.

ONI JUŻ SKORZYSTALI Z DOFINANSOWANIA NA PODNIESIENIE KWALIFIKACJI

Krajowy Fundusz Szkoleniowy czeka na pracodawcówIWONA BŁASZCZYK, Naczelna Pielęgniarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie:
- System kształcenia pielęgniarek wymusza na nas systematyczne podnoszenie kwalifikacji. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Pracy skończyłam kurs resuscytacji  krążeniowo-oddechowej, a obecnie uczestniczę w 3-miesięcznym szkoleniu z interpretacji zapisu EKG. Jeśli zdam egzamin,  będę mogła podczas wykonywania badania wychwycić zaburzenia serca, stwierdzić, że u pacjenta wystąpiło podejrzenie zawału.

BEATA KOSTRZEWA, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie:
- W latach 2016-2017 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeprowadziliśmy szkolenie dla 48 pielęgniarek z zakresu resuscytacji krążeniowo-naczyniowej i interpretacji  zapisu EKG. W tym roku 26 osób przechodzi szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu interpretacji  zapisu EKG.  Oprócz nich kształcą się nasi ratownicy medyczni i mikrobiolog.
Podnoszenie kwalifikacji w każdej dziedzinie jest ważne, a w medycynie praktycznie wpisane w zawód. Dotyczy to wszystkich: ratowników, pielęgniarek, czy lekarzy. Ja sama skorzystałam z kształcenia. Dzięki KFS skończyłam studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Teraz nie musimy już zatrudniać do codziennych spraw kancelarii prawniczej, co pokazuje, że inwestycja w edukację szybko się zwraca.

POWIAT WSPIERA PRACODAWCÓW

BEATA  JANUSZCZYK,  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie:
- Nasz kraj nie ma tradycji kształcenia przez całe życie zawodowe. Mamy bardzo niski procent pracowników uzupełniających swoje kwalifikacje w trakcie pracy zawodowej w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. KFS ma za zadanie to zmienić. Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny i wymagający. Nowoczesne technologie bardzo szybko są wprowadzane na rynek, a klient szuka tego co dobre, energooszczędne i ekologiczne. To właśnie dla tych, którzy gotowi są wdrażać nowoczesne rozwiązania, którzy chcą mieć odpowiednio przygotowane kadry, są pieniądze na kształcenie ustawiczne pracowników.
Warte więc docenienia jest to, że państwo przekazuje środki publiczne na to, żeby firmy i ich pracownicy byli konkurencyjni. To jest nasz wspólny interes, aby firmy z naszego regionu i powiatu podążały drogą dynamicznego rozwoju i dbały o swoje kadry. W obecnych czasach jest to nieuniknione i naturalne.

WARTO INWESTOWAĆ W PRACOWNIKÓW

KLARA ŁACHACZ, specjalista ds. rozwoju zawodowego w PUP w Szczytnie: 

- W dzisiejszych czasach trudno znaleźć pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Może zamiast poszukiwań nowych ludzi, warto dać szansę osobie już zatrudnionej w firmie i pomóc jej w rozwoju zawodowym i uzupełnieniu wymaganych przez pracodawcę kwalifikacji zawodowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że KFS ma również za cel ochronę pracowników z niskimi kwalifikacjami przed zwolnieniem.