W piątek odbyło się uroczyste nadanie imienia Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rondu położonemu u zbiegu ulic Odrodzenia, Sienkiewicza, Kościuszki i pl. Juranda. - Najważniejsze, że jest to patron, który nie ma podtekstu politycznego – podkreśla prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie Ryszard Gidziński.

Krwiodawcy mają swoje rondo
W odsłonięciu tablicy na rondzie uczestniczyli krwiodawcy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od lewej: radny Sławomir Staszak, przewodniczący RM Tomasz Łachacz, wiceburmistrz Ilona Bańkowska, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Ryszard Gidziński i sekretarz powiatu Stefan Januszczyk

Nadanie imienia Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rondu w centrum Szczytna odbyło się w piątkowe przedpołudnie. W uroczystości wzięli udział krwiodawcy z powiatu szczycieńskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Starania o nadanie nazwy trwały około rok. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie Ryszard Gidziński. Początkowo krwiodawcy mieli patronować nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic Polskiej, Wileńskiej, Leyka i Piłsudskiego

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.