Radny Robert Siudak domaga się od władz miasta wyjaśnień i debaty w sprawie budowy InnoPolice. Żąda odpowiedzi na pytanie m.in. o to, jakie będą rzeczywiste koszty utrzymania obiektu. Tymczasem burmistrz Danuta Górska wytyka mu, że w poprzedniej kadencji, jako członek koalicji, popierał inwestycję, ale zmienił zdanie i przeszedł do opozycji, bo nie został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej. – Ten prywatny interes nie został zrealizowany i pan radny nagle zmienił zdanie – mówi burmistrz.

Krytykuje, bo nie dostał stołka?
Burmistrz Danuta Górska nie ma wątpliwości, że za działaniami radnego Siudaka, kryje się odwet za to, że nie dostał „stołka” w Radzie Miejskiej

PYTANIA O INNOPOLICE

Sprawa budowy InnoPolice wzbudza wśród szczycieńskich samorządowców duże emocje. Można się było o tym przekonać podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej. Radny klubu „Razem dla Mieszkańców” Robert Siudak najpierw złożył wniosek o to, aby do porządku obrad wprowadzić punkt dotyczący informacji na temat tej inwestycji. Kiedy został on odrzucony, radny wystosował do burmistrz szczegółowe pytania związane z InnoPolice.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.