Formy nadawane nagrobkom i rozmaite zdobienia dość rzadko odwołują się do zawodów czy życiowych pasji tych, którzy spoczywają już w mogiłach. Jednym z wyjątków są groby osób związanych ze światem sportu. Nie brakuje ich również i na szczycieńskiej nekropolii.

Krzyże i szaliki

Z różnych powodów bliscy zmarłego rzadko decydują się akcentować na tablicach nagrobkowych fakt wykonywania przez zmarłych konkretnego zawodu. W części inskrypcyjnej stosunkowo często można spotkać tylko informacje mówiące o tym, że w grobie spoczywa ciało żołnierza (zawodowego lub obrońcy ojczyzny z czasów II wojny) albo osoby sprawującej posługę kapłańską.

Ani rodzina, ani znajomi nie decydują się zazwyczaj na zlecenie wykonania nagrobka, który swoim wyglądem przywoływałby skojarzenie z określoną profesją czy pasją. Spacerując po szczycieńskim cmentarzu, można jednak dość łatwo odszukać groby nawiązujące swoją formą do sportowych zainteresowań zmarłego.

Na nekropolii przy ul. Mazurskiej znajdują się mogiły, na których typowe w naszej kulturze elementy religijne spotykają się z rękawicami bokserskimi, piłkami czy szalikiem kibica. Niektórych takie zestawienia mogą dziwić czy nawet szokować, podczas jesiennych spacerów po cmentarzach skłaniają jednak do refleksji nad kruchością naszego życia – w Szczytnie podobne ornamenty znajdują się na grobach ludzi młodych, którzy odeszli przedwcześnie.

(gp)