Czy gmina Jedwabno będzie miała w tym roku swojego Supersołtysa? Wszystko w rękach czytelników „Kurka”. Wystarczy tylko wypełnić kupon i dostarczyć go do redakcji.

Kto na Supersołtysa z Jedwabna?
Sołtysi z gminy Jedwabno mają bogate doświadczenie jeśli chodzi o wykorzystywanie funduszu sołeckiego

Trwa I etap Plebiscytu „Kurka Mazurskiego” i starostwa na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Przypomnijmy, że najpierw czytelnicy mogą głosować na wszystkich sołtysów z poszczególnych gmin. Spośród nich wyłonimy finałową piętnastkę, która znajdzie się w II etapie naszej zabawy. Sołectwu, którego przedstawiciel zajmie pierwsze miejsce, powiat funduje nagrodę w wysokości 3 tys. zł. Drugie miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a trzecie – 1 tys. zł. Oprócz tego starosta Jarosław Matłach wręczy również indywidualną nagrodę rzeczową zwycięzcy. Jest więc o co walczyć.

W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Jedwabno. Przypomnijmy, że brani pod uwagę są ci, którzy sprawowali tę funkcję w minionej kadencji 2014 – 2018.

Sołtysi z gminy Jedwabno są jednymi z bardziej doświadczonych w powiecie jeśli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Funkcjonuje on tam od samego początku. Dzięki pochodzącym z niego środkom w wielu miejscowościach pojawiły się nowe place zabaw, miejsca do rekreacji, doposażono świetlice, postawiono lampy solarne. Sołtysi inicjują również wydarzenia o charakterze sportowo – kulturalnym, czego przykładem są choćby Danuta Trzcińska z Nowego Dworu, czy Piotr Bera z Dłużka. Ten ostatni jest pomysłodawcą i współorganizatorem odbywającej się od kilku lat w Jedwabnie Gali Boksu. Z kolei w Nowym Dworze organizowane są coroczne festyny przyciągające nie tylko mieszkańców, ale i turystów. W ich trakcie miejscowi przygotowują kabaretowe scenki, komentując na wesoło bieżące wydarzenia. Prężnie działa też sołectwo Szuć pod wodzą sołtysa Jerzego Niksy, który codzienne obowiązki łączy z fotograficzną pasją.

(ew)

SOŁTYSI Z GMINY JEDWABNO

Brajniki – Marzena Orczyk, Burdąg – Magda Gąsiorowska, Czarny Piec – Jan Białoszewski, Dłużek – Piotr Bera, Jedwabno – Klaudia Jędrzejczyk, Kot – Piotr Raniszewski, Lipniki – Halina Jaśniewicz, Małszewo – Jarosław Pokrzywnicki, Narty – Tomasz Pawelczyk, Nowe Borowe – Tadeusz Bajurko, Nowy Dwór – Danuta Trzcińska, Piduń – Maria Pyrzanowska, Rekownica – Stanisław Kaczmarczyk, Szuć – Jerzy Niksa, Waplewo – Adam Szewczyk, Witowo – Katarzyna Wiktorowska, Witówko – Sylwia Salamońska.