Firma RANTECH z Gutkowa przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na adaptację obiektów Miejskiego Przedszkola „Promyczek” na potrzeby żłobka miejskiego. Z kolei w postępowaniu mającym wyłonić wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego, najniższą cenę zaproponował Daniel Olender ze Świętajna.

Kto zaadaptuje przedszkole i wymieni oświetlenie
Na adaptację przedszkola „Promyczek” na potrzeby żłobka miasto zamierzało przeznaczyć blisko 840 tys. zł, ale oferty w przetargu były znacznie niższe

W ubiegłym tygodniu miało miejsce otwarcie ofert w dwóch zorganizowanych przez miasto przetargach. Pierwszy dotyczył adaptacji obiektów Miejskiego Przedszkola „Promyczek” na potrzeby żłobka miejskiego. Na realizację zadania samorząd zamierzał przeznaczyć kwotę 837 948,08 zł brutto. Swoje oferty zgłosiły dwie firmy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.