W pierwszym kwartale tego roku starostwo przeprowadzi po raz drugi konkurs na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie. Pierwszy nie przyniósł rozstrzygnięcia, bo nie zgłosił się żaden kandydat.

Kto zechce być dyrektorem?
Starosta Jarosław Matłach powierzył Monice Chorążewicz obowiązki dyrektora ZS nr 3 na dziesięć miesięcy

- Chciałbym, aby dyrektor był wyłoniony jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, aby to on mógł przygotować nowe arkusze organizacyjne szkoły – mówi starosta Jarosław Matłach. Przypomnijmy, że pierwszy konkurs został ogłoszony pół roku temu po tym, jak decyzję o rezygnacji ze stanowiska podjęła Mariola Jaworska, pełniąca tę funkcję przez siedem lat. Wtedy jednak nikt się nie zgłosił.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.