Są osobami, które integrują wiejskie wspólnoty, inicjują szereg wydarzeń kulturalnych i pomagają mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Starostwo Powiatowe po raz pierwszy chce nagrodzić najlepszych sołtysów z terenu powiatu. Znamy już piętnastu kandydatów

do tytułu Supersołtysa 2007. Najlepszego

z najlepszych wybiorą Czytelnicy „Kurka”

w specjalnym głosowaniu.

Który sołtys będzie naj...

Na pomysł zorganizowania konkursu wpadł starosta Jarosław Matłach.

- Sołtysi to ludzie, którzy ciężko pracują w terenie. Czasem jednak się o tym zapomina, a przecież odgrywają oni ogromną rolę w swoich małych ojczyznach - mówi starosta. W powiecie szczycieńskim istnieje przeszło sto sołectw. Stojące na ich czele osoby to nierzadko postacie obdarzone wielką charyzmą i cieszące się dużym uznaniem wśród mieszkańców. O wielu z nich można śmiało powiedzieć, że to lokalne autorytety, wokół których koncentruje się życie wiejskich społeczności. Sołtysi organizują szereg imprez kulturalnych, podejmują działania na rzecz poprawy wiejskiej infrastruktury i pomagają mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Stąd właśnie pomysł nagrodzenia tych najaktywniejszych. Piętnastu kandydatów do tytułu Supersołtysa 2007 zgłosili wójtowie wszystkich gmin w oparciu o ustalone wcześniej kryteria. Brano pod uwagę m.in. aktywność w zakresie integracji społeczności lokalnej, materialne rezultaty ich działalności, operatywność, zaufanie wśród mieszkańców oraz umiejętność pozyskiwania środków na rozwój wsi. Jak się okazuje, nie tylko panowie dobrze radzą sobie z pełnieniem funkcji sołtysa. W gronie kandydatów znalazło się sześć pań.

Spośród zgłoszonej piętnastki Czytelnicy „Kurka”, wypełniając kupony drukowane w kolejnych numerach, wybiorą Supersołtysa. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się pod koniec maja. W najbliższych wydaniach gazety zaprezentujemy sylwetki poszczególnych kandydatów. W tym numerze drukujemy pierwszy konkursowy kupon. W głosowaniu mogą brać udział tylko te wycięte z „Kurka”.

(ew)/Fot. A. Olszewski