Trwa drugi etap konkursu Starostwa Powiatowego w Szczytnie i redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Z grona piętnastu kandydatów Czytelnicy naszej gazety wybiorą swojego faworyta. W tym tygodniu przedstawiamy sylwetki sołtysów z gminy

Pasym - Romana Grzyba (Tylkowo) oraz Andrzeja Kwiatkowskiego (Grom).

ANDRZEJ KWIATKOWSKI (GROM)

Który sołtys będzie naj...

Podobnie jak Roman Grzyb, sołtysem jest pierwszą kadencję. Ma 44 lata, żonaty. Ojciec dwóch synów. Rencista, pomaga żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ciągu swojego urzędowania zasłynął jako organizator i inicjator szeregu przedsięwzięć integrujących miejscową społeczność. Jest autorem planu rozwoju Gromu. W czerwcu ubiegłego roku, dzięki jego staraniom, otwarto we wsi świetlicę połączoną z biblioteką. Sołectwo otrzymało na ten cel 50 tys. zł od gminy Pasym. Sołtys napisał projekt na jej zagospodarowanie. Był też inicjatorem powołania Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom, które postawiło sobie za cel pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój miejscowości. Obecnie za najpilniejszą potrzebę uważa rozwiązanie problemów drogowych. Chodzi przede wszystkim o poprawienie stanu drogi biegnącej do stacji PKP oraz budowę bezpiecznych chodników w samym Gromie. Nadal trwają też rozmowy z GDDKiA w sprawie niekorzystnego dla części mieszkańców przebiegu obwodnicy.

ROMAN GRZYB (TYLKOWO)

Ma 40 lat. Sołtysem jest pierwszą kadencję. Jak sam mówi, do spróbowania sił w wyborach

nakłonili go mieszkańcy. Żonaty, czworo dzieci. Prowadzi działalność gospodarczą. Za swój

największy dotychczasowy sukces uważa zagospodarowanie wiejskiej plaży.

Dzięki jego zaangażowaniu wykonano także oświetlenie boiska. W ubiegłym roku sołtys wraz z Radą Sołecką i miejscowym radnym zorganizował we wsi festyn, podobną imprezę przygotowuje także i teraz. W planach ma wybudowanie świetlicy oraz placu zabaw. Niedawno udało się na ten cel przejąć grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych.

- W naszej wsi jest dużo dzieci i młodzieży. Dlatego miejsca, gdzie będą mogły spędzać wolny czas, są im bardzo potrzebne - mówi sołtys Grzyb.