Dziesięć jednostek OSP z terenu powiatu szczycieńskiego otrzyma w tym roku wyposażenie zakupione z dotacji pochodzących z budżetu powiatu. Samorząd ten od już od pięciu lat przeznacza środki na zakup sprzętu dla druhów.

Kasa dla strażaków
Program wsparcia jednostek OSP starostwo realizuje od pięciu lat

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Pomocy takiej strażakom ochotnikom powiat udziela już od pięciu lat. W tym roku skorzysta z niej w sumie dziesięć jednostek. Są to: OSP Gawrzyjałki i OSP Olszyny (każda po 3 tys. zł), OSP Długi Borek (3 tys. zł), OSP Miętkie i OSP Rumy (po 3 tys. zł), OSP Nowy Dwór (3 tys. zł). OSP Lesiny Wielkie (3 tys. zł), OSP Pasym (3 tys. zł), a także OSP Klon i OSP Dąbrowy (po 3 tys. zł). Łącznie na doposażenie ochotniczych straży powiat zarezerwował w swoim tegorocznym budżecie 30 tys. złotych.

O tym, na co zostaną przeznaczone środki, decydują sami strażacy.

- Głównie zakupują wyposażenie, takie jak kombinezony, aparaty tlenowe, nowe węże czy prądownice – wylicza starosta Jarosław Matłach. Przyznaje, że dotacje nie są wysokie, ale nie wyklucza, że w przyszłym roku zostaną zwiększone do 5 tys. zł na jednostkę. Rocznie ze wsparcia korzysta ich 10 – 12. Łącznie na terenie powiatu funkcjonują 34 jednostki OSP.

(ew)