W ubiegłym tygodniu odbyło się w szczycieńskim muzeum podsumowanie wyników Powiatowego Konkursu Historycznego „Historia wokół nas”, którego organizatorami była Szkoła Podstawowa w Olszynach, Muzeum Mazurskie w Szczytnie oraz Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne. Pierwsze miejsce zajęła Maja Krynicka z SP nr 6, która przygotowała pracę o kościele ewangelickim w Szczytnie.

Laury dla Mai
Nagrodzeni uczniowie wraz z organizatorami konkursu

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII ze szkół podstawowych powiatu szczycieńskiego. Uczestnicy przygotowali 14 prac o tematyce historycznej, związanej z powiatem szczycieńskim. Pierwsze miejsce za pracę o kościele ewangelickim w Szczytnie zajęła Maja Krynicka (SP nr 6 w Szczytnie), drugie miejsce przypadło Małgorzacie Kickiej (SP nr 6 w Szczytnie), która pisała o pomniku generała Samsonowa. Trzecie miejsce za pracę o szczycieńskim browarze przyznano Wiktorowi Nepelskiemu (SP z OI nr 2 w Szczytnie). Wyróżnienie otrzymał Kacper Grabowski (SP nr 6 w Szczytnie), który opisał historię szczycieńskiego sądu.

Laureaci zostali nagrodzeni licznymi książkami o tematyce historycznej, głównie regionalnej, ufundowanym przez Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne oraz Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

(wo)