Obecnie seniorzy to ponad 1/5 naszego społeczeństwa. Według prognoz Komisji Europejskiej, udział ludzi w wieku 65 lat i więcej w UE w 2060 r. zwiększy się do 30%. Przebiegający szybko proces starzenia się społeczeństwa powoduje wiele wyzwań. Powoli zaczyna się dostrzegać potrzeby osób starszych. Jednym z ważnych obszarów działania w stosunku do nich powinno być tworzenie sprzyjających im warunków życia.

Ławki dla seniorów
Seniorzy potrzebują w trakcie pieszego poruszania się po mieście odpoczynku na ławce

Seniorzy potrzebują w trakcie pieszego poruszania się po mieście odpoczynku na ławce. Powody są oczywiste: starsi ludzie doświadczają spadku siły i wytrzymałości, często mają ograniczenia ruchowe. Problemem jest zbyt mała liczba ławek. Umiejscowienie ich często bywa decydującym czynnikiem wyboru trasy pieszej przez osoby starsze. Seniorzy są w stanie pokonać dłuższą drogę, jeśli w jej trakcie mogą zatrzymać się i odpocząć. Jeżeli w okolicy brakuje ławek, osoby starsze wybierają najkrótsze możliwe trasy piesze i korzystają z dostępnych powierzchni płaskich, np. murków, na których mogą usiąść i położyć zakupy.

Kształtowanie przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej jest zadaniem dla samorządów. Pierwszym krokiem powinno być uświadomienie wagi tego zagadnienia oraz pomysł na dogodne usytuowanie ławek, a później ich zakup oraz rozmieszczenie. Lokalizację należy zaplanować w sposób uwzględniający trasy przemieszczania się osób starszych, przy których głównie ze względu na stan zdrowia muszą często robić przystanki w drodze z i do domu. Główne trasy przemieszczeń seniorów prowadzą do obiektów handlowych, przychodni lekarskich, poczty, cmentarza. Dogodne i atrakcyjne usytuowanie ławek może przyczynić się do zwiększenia czasu przebywania seniorów na świeżym powietrzu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.