Przez dwa tygodnie młodzież z czterech krajów wraz z grupą seniorów poznawała historię Warmii i Mazur oraz I wojny światowej, porządkując cmentarz wojenny w Wielbarku. Dla uczestników obozu zorganizowanego przez Volksbund i Wspólnotę Kulturową „Borussia” była to niepowtarzalna lekcja tolerancji, zrozumienia innych kultur oraz przełamywania stereotypów.

Lekcja historii nad grobami
Porządkowanie cmentarza w Wielbarku trwało dwa tygodnie, a w grupie biorącej udział w projekcie znaleźli się przedstawiciele aż czterech narodowości

PORZĄDKI NA CMENTARZU

Dwutygodniowy międzynarodowy obóz historyczny w Wielbarku odbywał się w ramach projektu „Śladami historii na Mazurach”. Jego głównym organizatorem był Volksbund – niemiecka organizacja zajmująca się opieką nad grobami wojennymi we współpracy ze Wspólnotą Kulturową „Borussia” z Olsztyna. Licząca około 30 osób grupa Niemców, Polaków, Rosjan i Ukraińców miała za zadanie uporządkować cmentarz z okresu I wojny światowej przy ul. Kętrzyńskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.