Czym są podatki, dlaczego wszyscy muszą je płacić i jakie z tego tytułu mamy korzyści - odpowiedzi na te i inne pytania mogą poznać szóstoklasiści ze szkół z terenu powiatu, biorący udział we wspólnej akcji Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji.

Lekcja o podatkach

DLACZEGO PŁACIMY

Podatki - to słowo u wielu dorosłych wywołuje nie najlepsze skojarzenia. Żeby to zmienić, lub przynajmniej trochę złagodzić nieprzyjemne wrażenia, wiedzę na ich temat trzeba propagować już od najmłodszych lat. Z takiego założenia wyszły ministerstwa finansów i edukacji, które od 2005 roku prowadzą w szkołach podstawowych wspólną akcję pod nazwą "Dlaczego płacimy podatki?". W przedsięwzięciu skierowanym do uczniów klas szóstych biorą także udział dzieci z terenu powiatu szczycieńskiego. Zajęcia w szkołach prowadzą dwa zespoły składające się z pracownic Urzędu Skarbowego w Szczytnie. Jeden z nich tworzą Izabela Kaliszewska i Dorota Bieżuńska, drugi - Jadwiga Matusiak i Iwona Sawicka. Przed wyruszeniem na spotkania z uczniami, panie odbyły szkolenia z zakresu podstaw komunikacji. Zajęcia w każdej placówce trwają po 45 minut.

Z WIZYTĄ W ZABIELACH

We wtorek 28 listopada pracownice Urzędu Skarbowego odwiedziły m.in. Szkołę Podstawową w Zabielach. Dwanaścioro uczniów klasy szóstej na początku dowiedziało się, czym są w ogóle podatki i tego, że były płacone już w starożytności. Na podstawie źródeł historycznych poznały też, jak pobieranie funduszy do wspólnej kasy przebiegało w początkach państwa polskiego oraz na co były one wtedy przeznaczane. Podczas zajęć dzieci mogły zapoznać się z najważniejszymi rodzajami podatków płaconymi obecnie. Lekcja uświadomiła im, że uzyskane w ten sposób środki są niezbędne do zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców związanych m.in. z bezpieczeństwem, edukacją czy ochroną zdrowia. Zajęcia urozmaicało rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i robienie wykreślanek. Szóstoklasiści z Zabiel pokazali przy okazji, że temat podatków nie jest im zupełnie obcy. Bez większych kłopotów poradzili sobie z zadaniami wyznaczonymi przez panie prowadzące lekcję, zadawali też pytania dotyczące np. wysokości podatków. W zapamiętaniu przekazanych treści z pewnością pomogła uczniom plansza przedstawiająca drzewo, którego korzenie to właśnie płacone przez nas na rzecz państwa "daniny", a korona to wszelkie dobra płynące z tego tytułu.

- Choć sam temat brzmi poważnie, to jednak dzieci bez problemu dają sobie z nim radę - uważa Dorota Bieżuńska, która wraz z Izabelą Kaliszewską prowadziła lekcję w Zabielach.

Zdaniem pracownic Urzędu Skarbowego uczniowie nie są w dziedzinie podatków całkowitymi laikami.

- Często potrafią zaskoczyć nas pytaniami, a niektórzy mają sporą wiedzę na ten temat - mówią.

AKCJA NA PIĄTKĘ

Akcja ma na celu przede wszystkim budzenie u przyszłych podatników świadomości, że podatki trzeba płacić.

Przedsięwzięcie spotyka się na ogół także z ciepłym przyjęciem ze strony dyrektorów szkół i nauczycieli.

- Z ankiet, które pedagodzy wypełniają po zajęciach wynika, że opinie na ich temat są pozytywne. Im także przydaje się przekazywana podczas lekcji wiedza - mówi Edyta Wosińska-Kaszubowska, koordynująca z ramienia Urzędu Skarbowego akcję w powiecie.

Podkreśla też, że współpraca ze szkołami układa się bardzo dobrze. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia rozpoczęła się 27 listopada i potrwa najprawdopodobniej do połowy grudnia. W tym czasie pracownice szczycieńskiej skarbówki odwiedzą wszystkie szkoły podstawowe w terenie. Nieco dłużej na podatkową lekcję poczekają uczniowie ze Szczytna. U nich zajęcia zostaną przeprowadzone w styczniu. Akcji towarzyszy również konkurs plastyczny. Najlepsze prace na temat "Dlaczego płacimy podatki?" ozdobią korytarze Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

(łuk)

2006.12.06