Trwa wymiana starych dowodów osobistych na nowe. Wprawdzie brak nowego dokumentu tożsamości nie wiąże się z żadnymi sankcjami, jednak najlepiej zadbać o jego wymianę jak najprędzej.

Stare dowody w formie zielonej książeczki należy bezwzględnie wymienić do końca 2007 roku. Po tym terminie tracą ważność. Według harmonogramu obecnie trwa wymiana dokumentów wydanych w latach 1981-1991. Ich posiadacze powinni zatroszczyć się o zdobycie nowych dowodów jeszcze w roku bieżącym.

- Przedziały czasowe zostały wyznaczone po to, aby usystematyzować składanie wniosków w urzędach. Brak nowego dokumentu tożsamości nie wiąże się z żadnymi sankcjami, najlepiej jednak byłoby zdobyć go w wyznaczonym czasie, aby uniknąć trudności z końcem roku 2007 - mówi Monika Walaszczyk, inspektor wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich UM.

Warto przypomnieć, że dowód osobisty w postaci plastikowej karty ułatwia przekraczanie granic w obrębie Unii Europejskiej. Ci, którzy go nie posiadają, zmuszeni są zabierać ze sobą paszport.

Wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości wraz z dwiema fotografiami i dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale zajmującym się ewidencją ludności. Osoby, które zawarły związek małżeński poza szczycieńskim urzędem stanu cywilnego muszą ponadto dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa. Na dowód osobisty czeka się 30 dni od daty złożenia wniosku.

- Wnioski składane są na bieżąco. Łącznie z ubiegającymi się o pierwszy dowód osobisty mamy ich około piętnastu dziennie - mówi inspektor Walaszczyk i dodaje, że największy ruch panuje tradycyjnie pod koniec roku.

Wojciech Kułakowski

2005.10.19