W minionym tygodniu zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku z Baranowa do granicy województwa w Opaleńcu. Był to drugi etap zadania realizowanego przez powiat z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lepsza droga do granicy województwa
Teraz z Baranowa do Opaleńca można dojechać szerszą o pół metra drogą

Na odcinku drogi o długości ponad 1,6 km wykonana została nawierzchnia bitumiczna, przebudowano również dwa przepusty. Jezdnię poszerzono do szerokości 5,0 m. Zlokalizowane zostały bariery energochłonne oraz nowe oznakowanie. - Realizacja inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników i jednocześnie poprawi komfort ich jazdy – podkreśla Rafał Wilczek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie.

Zadanie zrealizował Powiat Szczycieński we współpracy z Gminą Wielbark. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o. o. z Ostrołęki. Wartość inwestycji wyniosła 1.636.890,08 zł. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Szczycieński uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% poniesionych kosztów. Jak informuje dyrektor Wilczek, w chwili obecnej pozostałe inwestycje mające na celu poprawę dróg powiatowych realizowane są na terenie gminy Świętajno (remont drogi powiatowej Dźwierzuty - Świętajno - 6 km), gminy Wielbark (remont drogi powiatowej Kołodziejowy Grąd - Lipowiec - 4,2 km), gminy Rozogi (przebudowa drogi powiatowej Wielbark - Rozogi - 0,5 km) oraz na terenie gminy Szczytno (remont drogi powiatowej Szczytno - Łuka - 17 km).

(kee), (r)