Jednostka OSP w Lipowcu otrzymała z rąk wojewody Artura Chojeckiego promesę na zakup nowego samochodu strażackiego. Do zakupu wozu dołoży się gmina Szczytno.

Lipowiec dostanie nowy wóz strażacki
9 lat temu wójt Sławomir Wojciechowski przekazał jednostce w Lipowcu strażacką scanię, teraz przyjdzie kolej na nowy, równie okazały wóz, którego koszt szacowany jest na 800 tys. zł

W piątek wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przekazał promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych 14. jednostkom OSP. Wśród nich znalazła się straż w Lipowcu, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.