W minionym tygodniu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. posadzili pierwsze sadzonki lip wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Polnej w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego „Kalwa”w Pasymiu.

Ostatnio więcej się mówi o wycinaniu niż sadzeniu drzew. Z tej reguły wyłamują się pasymianie. W ubiegłym tygodniu pracownicy spółki komunalnej rozpoczęli tam sadzenie lip wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Polnej. W najbliższych dniach drzewa zostaną posadzone także wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Zespołu Szkół w Pasymiu do stacji PKP. Gmina Pasym ma w planach posadzić łącznie ok. 200 szt. drzew, które zostały przekazane jej przez anonimowego darczyńcę.

(gm)