25 września 2018 roku w Warszawie zmarł dr historii Jacek Edward Wilczur. Autor ponad 30 książek.

Zajmował się ludobójstwem niemieckim, sowieckim i ukraińskim. Był znawcą problematyki zagłady na ziemiach polskich (1943-1945) jeńców wojennych – Włochów, hitlerowskiej polityki zagłady duchowieństwa. Pracował, na drugim etacie, w Zakładzie Historii Powszechnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie na wykładach mówił studentom o zbrodni wojennej Rosjan na oficerach polskich w Katyniu (lata 1983-1987). Dla członków koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Szczytnie miał wykład o Iwanie Demianiuku i ukraińskich strażnikach niemieckich obozów koncentracyjnych. Pytał o Martę i Dominikę – moje córki. Jeździł polskim Fiatem 126 P.

Interesował się ludnością mazurską w województwie olsztyńskim. Cieszył się ze mną, że Mazurka Krystyna Kołodziejczak zachowała własność jeziora Sawica. To pod jej wpływem napisałem tekst „Obóz jeńców włoskich w Szczytnie” („Warmia i Mazury” nr 10 z 1988 roku). W 1987 roku dał mi egzemplarz swojej książki wydanej w Mediolanie „Le Tombe Dell’ARMIR”. Przyjaźnie odnosił się do dr. Zdzisława Tażbierskiego - „dziecka II wojny światowej”, tak jak on. W 1985 roku przywiózł do Olsztyna, dla prof. Tadeusza Marii Gelewskiego, akt powołania na członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Prof. Gelewski od 1969 do 1974 roku był kierownikiem i sekretarzem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie.

Nie całkiem umarł.

dr Jacek Trawczyński