Listy do redakcji - Policyjny kabaret i cenzura
W stanie wojennym przy Wyższej Szkole Oficerskiej powstał kabaret o prowokacyjnej nazwie „Extrema” (na zdjęciu autor listu do redakcji)

Wielce Szanowny Panie Redaktorze

Szanowna Redakcjo „Kurka Mazurskiego”

Ze zdumieniem i niedowierzaniem dowiedziałem się i przeczytałem, że kilku młodych uczestników kursu oficerskiego w Szczytnie zostało usuniętych z uczelni z powodu niewinnej, wewnętrznej zabawy kabaretowej w WSPol., a obecnie Akademii Policyjnej.

Pragnę zauważyć, że policjanci to przecież ludzie z krwi i kości jak my. Lubią się po służbie i trudnych zajęciach dydaktycznych pobawić i pośmiać, chodzą do kina i teatru, na koncerty do filharmonii oraz występy kabaretowe.

Jeszcze niedawno w znanym w kraju i poza granicami zespole „HUNTER” grał na perkusji ówczesny komendant WSPol. inspektor dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, występując czasami na koncertach w górnej części policyjnego munduru i czapce generalskiej noszonej prowokacyjnie na „bakier”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.