Trwa konkurs Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W kolejnych numerach prezentujemy poszczególne samorządy, ukazując przede wszystkim rolę, jaką w małych lokalnych wspólnotach spełniają sołtysi. W tym tygodniu przedstawiamy gminę Pasym.

Lokalne autorytety

POMIĘDZY MIASTEM A WSIĄ

Pasym to drugie po Szczytnie miasto w powiecie. Prawa miejskie uzyskał już w 1386 r., stając się jednym z pierwszych miasteczek w tej części Mazur. Po II wojnie światowej gród nad Kalwą utracił ten status, odzyskując go dopiero w 1997 roku. Gminę miejsko-wiejską Pasym zamieszkuje obecnie 5 398 osób. Znacząca ich liczba, bo aż 1 350 utrzymuje się z rolnictwa. Wielu mieszkańców pracuje w branży turystycznej, wykorzystującej naturalne walory przyrodnicze okolicy, w której nie brakuje lasów i jezior. Na terenie gminy funkcjonują też drobni przedsiębiorcy, głównie sprzedawcy, a także właściciele tartaków. Część osób pracuje poza gminą, dojeżdżając do Olsztyna lub Szczytna. Sprzyja temu dobra komunikacja zarówno ze stolicą województwa, jak i powiatu. Pasym może się poszczycić najniższym natężeniem bezrobocia w powiecie.

WZÓR SOŁTYSA

W skład gminy wchodzi czternaście sołectw. Największym z nich jest Grom. We wsi tej mieszka 546 osób. Najmniej mieszkańców, bo zaledwie 55 ma sołectwo Tylkówek - Rutki. Wśród sołtysów zdecydowany prym wiodą panowie - jest ich dziesięciu. Panie stoją na czele czterech wsi. Najstarszy sołtys w gminie Pasym to Herbert Kujawa z Siedlisk - Otola, najmłodszy - Marzanna Dobrenko z Grzegrzółek.

Burmistrz Pasymia Bernard Mius ocenia, że wszyscy pasymscy sołtysi na ogół dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. Nie znaczy to jednak, że ich pracę stawia na równym poziomie.

- Nie wszyscy są liderami w swoich lokalnych społecznościach i muszą się jeszcze wiele uczyć od tych najlepszych - uważa Bernard Mius. Za wzór sołtysa w swojej gminie stawia Andrzeja Kwiatkowskiego z Gromu. Zdaniem burmistrza na wyróżnienie zasługuje jego aktywność i wszechstronność.

- Dzięki jego inicjatywie we wsi powstała ładna świetlica i boisko wraz z ogrodzeniem. Do tego jeszcze sołtys organizuje festyny integrujące mieszkańców i jest współtwórcą planu rozwoju miejscowości niezbędnego przy występowaniu o fundusze unijne - wylicza burmistrz. Do aktywniejszych sołtysów w gminie zalicza także Romana Grzyba z Tylkowa, który zmobilizował mieszkańców m. in. do zagospodarowania plaży wiejskiej oraz boiska.

MA ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ

Według Bernarda Miusa, osoba stojąca na czele sołectwa powinna się cieszyć szerokim poparciem i mieć autorytet wśród lokalnej społeczności.

- Dobry sołtys musi umieć rozmawiać z ludźmi, a w trudniejszych sytuacjach być także mediatorem. Swoją postawą powinien łączyć, a nie dzielić - mówi Bernard Mius, dodając, że sołtysi są ważnymi elementami funkcjonowania całego gminnego samorządu. Do ich zadań należy też organizowanie spotkań wiejskich oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez rozmaite imprezy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

(łuk)

UWAGA CZYTELNICY!

Przypominamy, że na kupony w pierwszej części plebiscytu na Supersołtysa czekamy do piątku 3 kwietnia. Do tej pory najaktywniejsi w naszej zabawie są mieszkańcy gminy Szczytno. Z jej terenu wpłynęło do redakcji najwięcej kuponów.