Wnuk kupca i pastora

Reinhold Poss urodził się 11 września 1897 roku w pochodzącej z Jedwabna rodzinie wojskowego weterynarza Gustawa Possa i jego żony Marie.

Lotnicy z Mazur (4)
Gospoda Possów w Jedwabnie przed I wojną światową. W tym miejscu znajduje się dzisiaj budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

Rodzina Possów od 1847 roku prowadziła w Jedwabnie dużą gospodę, do której należało też 60 mórg ziemi, w tym duży „ogród różany”. Dziadek lotnika, Julius Poss, był bardzo obrotnym kupcem i organizował wymianę handlową z Królewcem, dokąd wysyłał szereg transportów konnych, przywożąc i wywożąc w obie strony wiele towarów. Gdy w 1883 roku otwarto linię kolejową Olsztyn – Szczytno, Poss zaczął wykorzystywać do tego celu kolej a „główną stacją przeładunkową” stał się Pasym. W Jedwabnie „stary Poss” – jak na niego mówiono – cieszył się ogromnym szacunkiem. Matka Reinholda Possa była z kolei córką pastora Karla Friedricha Nadolnego, który w latach 1876 – 1895 pełnił funkcję proboszcza w Jedwabnie. Po przejściu na emeryturę w 1895 roku pastor Nadolny mieszkał dalej w Jedwabnie i został tu pochowany po śmierci w dniu 18 lutego 1917 roku. Pastor Nadolny dwukrotnie wygrywał na loterii, najpierw 3 000 marek potem 20 000 marek. Pieniądze te przeznaczył między innymi na budowę domu dla wdów w Jedwabnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.