Nie wiadomo jeszcze kiedy ruszy budowa nowego przedszkola w Świętajnie. Przeszkodą są duże, sięgające 9 mln zł koszty. Próba pozyskania dofinansowania na to zadanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakończyła się niepowodzeniem.

Mają projekt, czekają na środki
Przymiarki do przeniesienia przedszkolaków z budynku przy ul. Parkowej w inne miejsce trwają już od kilku lat

Świętajno to jedyny w powiecie, oprócz gminy Szczytno samorząd, który otrzyma środki z trzeciego rozdania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chodzi o budowę drogi w Kolonii prowadzącej w stronę tartaku oraz do osiedla domków jednorodzinnych. Jej stan szczególnie po deszczach przyprawia jego mieszkańców o ból głowy. Ku zaskoczeniu urzędników, gmina znalazła się w gronie beneficjentów, otrzymując na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości 810 tys. zł, tj. 50% potrzebnych na to środków. Z jednej strony ta decyzja cieszy samorządowców, z drugiej towarzyszy jej jednak rozczarowanie, bo gmina występowała o dofinansowanie na poziomie 100%.

Poza przebudową drogi w Kolonii, samorząd zabiegał jeszcze, ale już bezskutecznie, o środki z RFIL na budowę przedszkola w Świętajnie w wysokości 8,959 mln zł i budowę pomostu w Piasutnie – 460 tys. zł. Szczególnie ta pierwsza inwestycja leży na sercu włodarzom Świętajna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.