Mieszkańcy Nowego Borowego i Lipnik doczekali się wreszcie normalnych dróg prowadzących do ich miejscowości. W piątek z udziałem wojewody Artura Chojeckiego na przebudowanych odcinkach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

Mają wreszcie normalne drogi
Wojewoda przecinał wstęgę w towarzystwie przedstawicieli Lasów Państwowych, władz gminy i sołectwa

Chociaż 600-metrowy odcinek drogi prowadzącej do Nowego Borowego zmodernizowano jeszcze w grudniu ub.r., to mieszkańcy nie mieli okazji, aby to wydarzenie, o które zabiegali od wielu lat, należycie uczcić. Najpierw na przeszkodzie stanęła zimowa aura, później - ograniczenia związane z pandemią. W końcu zapadła decyzja, aby symboliczne otwarcie drogi połączyć w miniony piątek z podobnym wydarzeniem w Lipnikach. Oprócz mieszkańców przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, na czele z wojewodą Arturem Chojeckim, Lasów Państwowych i władz gminnych. Stawił się też ks. dziekan Roman Lompa, którego poproszono o poświęcenie nowo oddanych do użytku inwestycji.

Obie drogi, zanim przejęła je gmina, były leśnymi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.