Artyści malarze i sekcja fotograficzna z GOK w Wielbarku spotkali się na wspólnych plenerach, gdzie uwieczniali piękno okolic Wielbarka.

Malowali i fotografowali okolice Wielbarka
Uczestnicy uwieczniali piękno okolic Wielbarka

W piątek w Agroturystce Głuch odbył się plener malarski

i fotograficzny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku. Wzięło w nim udział kilkunastu malarzy i fotografów, którzy stale uczęszczają na warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. Uczestnicy pleneru malowali otaczającą ich naturę. Członkom sekcji fotograficznej do zdjęć pozowała modelka. Prace, które powstały na plenerze oraz inne, autorstwa uczestników warsztatów, będzie można obejrzeć podczas wystawy w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku 11 sierpnia 2022 roku.

(m)