W poniedziałek w Gabinecie Wspomnień „Społem” PSS odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Jak Klenczon w „Społem” był inwentaryzatorem i gdy wszystko pospisywał, z gitarą wypoczywał”.

Malowali Klenczona w
Laureaci konkursu odebrali nagrody w Gabinecie Wspomnień „Społem”

Pomysłodawczynią i główną organizatorką konkursu była Grażyna Saj – Klocek, długoletnia pracownica „Społem” PSS w Olsztynie, oddział w Szczytnie. To ona odkryła, że Krzysztof Klenczon w 1960 r. przez kilka miesięcy pracował w spółdzielni jako inwentaryzator. Odkrycie zbiegło się w czasie z ogłoszonym przez miasto Rokiem Klenczonowskim, co stało się impulsem do tego, by postacią znanego muzyka związanego ze Szczytnem zainteresować młodsze pokolenie. Konkurs spotkał się z dużym odzewem. Łącznie wpłynęło 50 prac, jednak część nie spełniła wymogów formalnych. Z tego powodu ocenie jury poddanych zostało 35. Autorzy wykazali się dużą pomysłowością i posługiwali się różnymi technikami artystycznymi, takimi jak np. kolaż. Temat okazał się jednak trudny, bo niektórzy, zamiast połączyć bohatera rysunków z jego pracą w „Społem”, ograniczyli się tylko do wykonania portretów.

Podsumowanie konkursu odbyło się w miniony poniedziałek. Wzięli w nim udział laureaci oraz ich rodzice.

(kee)

Wyniki:

Zwycięskie prace Nadii Roczeń i Blanki Wilenberg

1. (ex aequo): Nadia Roczeń i Blanka Wilenberg (obie SP nr 6),

2. (ex aequo): Filip Woźniak i Dawid Ciuchta (SP nr 6),

3. Jan Krajewski (SP z OI nr 2).

Odrębną kategorię stanowiły prac wykonane przez młodsze dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w pracowni „Kokorynka” Olgi Kokoryn. Tu klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. Gabriela Madura, 2. Aleksandra Zawadzka, 3. Bianka Rykowska.