Ignacy Stefanowicz, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

w Szczytnie i II klasy Szkoły Podstawowej nr 6 zajął trzecie miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Bajeczna Miniatura” w Elblągu. W pokonanym polu pozostawił ponad 30 uczestników, pochodzących głównie z Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia.

Mały wirtuoz

I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Bajeczna Miniatura” odbył się w dniach 8 – 10 marca w Elblągu. Łącznie wzięło w nim udział ponad 60 uczniów szkół muzycznych w trzech kategoriach. W najliczniejszej, klas I – II, w której rywalizowało 37 uczestników, wystartował szczytnianin, Ignacy Stefanowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Wykonał on trzy utwory: „Etiudę 34 op. 45” F. Wohlfahrta, „Małego czardasza” M. Matuszewskiego i „Bobry” A. Cofalika. Jury, w skład którego weszło m.in. dwoje profesorów – Krystyna Jurecka z Akademii Muzycznej w Gdańsku i Antoni Cofalik z Akademii Muzycznej w Krakowie – przyznało mieszkańcowi Szczytna III miejsce. Ignacemu podczas konkursu towarzyszyła akompaniatorka Ewa Wieczyńska oraz nauczycielka ze szkoły muzycznej Iwona Malinowska – Bartko. - Konkurencja była bardzo duża, tym bardziej, że startowali głównie uczniowie ze znacznie większych niż Szczytno ośrodków – Krakowa, Wrocławia, Gdańska czy Warszawy – podkreśla Iwona Malinowska – Bartko, która gry na skrzypcach uczy Ignacego dopiero drugi rok. Wśród największych atutów swojego podopiecznego wymienia przede wszystkim bardzo dobry słuch muzyczny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.