W olsztyńskiej konkatedrze Świętego Jakuba odbyła się doroczna uroczystość przyjęcia świeceń kapłańskich. Wśród czternastu nowych księży katolickich w Archidiecezji Warmińskiej jest dwóch związanych z naszym powiatem.

Mamy dwóch nowych kapłanów

Od kilku dni posługę kapłańską sprawują ks. Michał Tyczyński ze Szczytna i ks. Adrian Dynda z Szyman. Obaj nazajutrz po święceniach odprawili niedzielne msze prymicyjne w macierzystych parafiach.

- Po raz szósty witamy w naszej parafii neoprezbitera – przypomniał zebranym w szczycieńskim kościele św. Brata Alberta ks. proboszcz Lech Lachowicz.

- Jako szósty będzie mógł dawać przykład dla kolejnych ministrantów – to odwołanie to faktu, że nowo wyświęcony ksiądz przez wiele lat należał do służby liturgicznej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.