„Jedwabno najbogatsze i najbardziej zadłużone”- ranking gmin przedstawiony w ostatnim „Kurku” skłania mnie do zabrania głosu w tej fundamentalnej kwestii, jaką pozostaje stan finansów i rozwój naszego powiatu.

Marazm
Czy zastanawiali się kiedyś Państwo dlaczego tak duża firma jak „Ikea” zainwestowała w Wielbarku, a nie np. w Szczytnie?

Marazm - jest to jedyne słowo, jakie przychodzi mi na myśl, biorąc pod uwagę ocenę stopnia, skali, a nade wszystko jakości inwestycji dokonywanych przez samorząd szczycieński. Nasuwa się jedno, kluczowe pytanie: CZY OSOBY ZARZĄDZAJĄCE SAMORZĄDEM SZCZCIEŃSKIM ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ Z POWAGI SYTUACJI?

Wystarczy przyjrzeć się otaczającej nas rzeczywistości, aby zdać sobie sprawę z postępującego zubożenia oraz rozwarstwienia społeczeństwa zamieszkującego teren powiatu szczycieńskiego. Od wielu lat uwidacznia się postępująca degradacja, upadek przemysłu, turystyki, usług oraz emigracja zarobkowa młodych ludzi. Końca tendencji spadkowej nie widać, a można zaryzykować twierdzenie, że będzie jeszcze gorzej, o czym świadczą prognozy PAN. Podjęcie szybko zdecydowanych działań może okazać się jedynym wyjściem z sytuacji. Tylko decyzje zmierzające do rozwoju poprzez inwestowanie w kluczowe dla rozwoju regionu przedsięwzięcia jawią się jako jedyna szansa zmiany na lepsze.

Aby rozwijać się, trzeba inwestować.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.