Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 475 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka” w 2022 roku.

Marszałek przygotował granty dla sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich
Marszałek Gustaw Marek Brzezin: - Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie

Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

- Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym razem to dobrze zainwestowane pieniądze.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

- Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej, wybudować czy zmodernizować przystanki, ławki, altany, zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości – wylicza wicemarszałek Sylwia Jaskulska. – W powiecie szczycieńskim nie brakuje inwestycji, które powstały właśnie dzięki tym środ kom.

Wnioski należy składać do 7 marca 2022 roku. Z kolei do 18 marca 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do drugiej edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Wicemarszałek Sylwia Jaskulska (z lewej): - W powiecie szczycieńskim nie brakuje inwestycji, które powstały właśnie dzięki tym środkom

Wnioskodawcami mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania realizowane w sołectwach.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

- Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Obecnie łączą ze sobą tradycję z nowoczesnością i stanowią liczącą się bazę samorządu rolniczego, podejmującą szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi. Działania KGW zyskały przychylność samorządów gminnych i powiatowych. Mają one ogromny wpływ na rozwój i działalność polskiej wsi, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej. Ich członkinie wyrastają często na regionalne liderki.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, a zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane w świetlicy wiejskiej lub innym obiekcie należącym do gminy.

- Środki mogą być

przeznaczone na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych – mówi wicemarszałek Jaskulska.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 100 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Każda gmina musi zagwarantować co najmniej 20 proc. kosztów całkowitych i może złożyć tylko jeden wniosek. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca 2022 roku.

W poprzedniej edycji do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na wsparcie mogły liczyć 22 projekty.