W gminach Dźwierzuty i Świętajno, podczas realizacji inwestycji w ramach „Masterplanu” doszło do nieprawidłowości – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Masterplan pod lupą NIK

ŁASKAWI DLA SPÓŹNIALSKICH

Kontrola NIK obejmowała wszystkie 11 gmin realizujących projekty w ramach „Masterplanu” w ciągu ostatnich pieciu lat. Jej celem była ocena przygotowania inwestycji, prawidłowości wydatkowania środków finansowych, w tym przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawców oraz efektów rzeczowych i ekologicznych. Kontrolerzy sprawdzali dwa samorządy z powiatu szczycieńskiego – Dźwierzuty i Świętajno. W obu stwierdzili istotne nieprawidłowości. W przypadku Dźwierzut wykryli, że trzy projekty budowlane sporządzone zostały nieterminowo, a mimo to nie naliczono wykonawcy kar umownych, które powinny wynieść 6,2 tys. złotych. Podobne zaniedbanie, ale na znacznie większą sumę NIK stwierdziła w Świętajnie. Tu dwa spośród pięciu zadań inwestycyjnych (budowa sieci kanalizacyjnej Piasutno – Powałczyn oraz dla amfiteatru w Spychowie) zrealizowano po terminie. Opóźnienia wyniosły odpowiednio sześć i jedenaście dni, jednak samorząd nie naliczył wykonawcy kary w wysokości 135,8 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.