W ubiegłym tygodniu tegoroczni maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów. Tradycyjnie już najlepiej zdali je absolwenci liceów ogólnokształcących, gorzej – techników i liceów profilowanych. Niespodzianką jest sukces licealistów z ZS nr 2, którzy okazali się lepsi od swoich kolegów z ZS nr 3. Jednak uczniowie z powiatu szczycieńskiego pod względem maturalnych wyników na tle całego województwa i tak należą do średniaków.

Maturalni średniacy

Wyniki tegorocznych matur w powiecie szczycieńskim na tle województwa wypadły średnio. Egzamin dojrzałości zdało 78,1% tych, którzy przystąpili do sprawdzianu wiedzy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. To mniej niż średnia krajowa wynosząca 80%. Lepszy wskaźnik zanotowano w siedmiu powiatach województwa, gorszy – w dziesięciu. To plasuje nas mniej więcej w połowie stawki. Szczycieńskim maturzystom daleko choćby do kolegów z powiatu węgorzewskiego, gdzie zdawalność sięgnęła aż 93,1%. Tradycyjnie już najlepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących, gorzej – techników i liceów profilowanych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.