W środę 30 stycznia 2008 r. na zamku olsztyńskim odbyła się uroczystość nadania przez Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Janusza Cygańskiego tytułów MECENASA MUZEUM WARMII I MAZUR 2007 osobom, instytucjom oraz firmom, które w znaczący sposób wspierały w minionym roku działalność olsztyńskiego muzeum i jego oddziałów terenowych. W gronie laureatów znalazła się burmistrz Szczytna Danuta Górska.

Podczas uroczystości dary donatorów, które wzbogaciły zbiory oraz muzealne wydarzenia kulturalne finansowane lub współfinansowane przez sponsorów, zostały przedstawione za pomocą prezentacji elektronicznej. Wśród dziesięciu wyróżnionych znalazła się burmistrz Szczytna Danuta Górska. Pomoc samorządu Miasta Szczytna w organizacji wystaw i innych wydarzeń w Muzeum Mazurskim w Szczytnie zaprezentowała Monika Ostaszewska-Symonowicz, kierownik szczycieńskiego muzeum. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym tytuł MECENASA MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE 2006 otrzymał Wiesław Kobus, właściciel firmy remontowo-budowlanej ze Szczytna, za nieodpłatną pomoc przy pracach remontowych prowadzonych w Muzeum Mazurskim.

(m)