Osiem par w gminie Rozogi świętuje w tym roku 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość, na którą zaproszono też 5 par obchodzących podobny jubileusz w roku ubiegłym.

Medale od prezydenta
Jubilaci, którym jubileusz Złotych Godów przypadł w 2021 roku …

Tegorocznych Jubilatów wójt Zbigniew Kudrzycki odznaczył przyznanymi przez Prezydenta RP „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, (pary obchodzące Złote Gody w 2020 r., zostały odznaczone rok temu) i wręczył im listy gratulacyjne od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz bukiety kwiatów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.