Szczytno będzie miało swoje Miasteczko Ruchu Drogowego. Ma ono służyć m.in. edukacji dzieci

i młodzieży w zakresie szerzenia wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Obiekt zostanie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 6.

Miasteczko ruchu drogowego

Projekt „Budujmy Miasteczka Ruchu Drogowego” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Najbliższe Szczytnu tego typu obiekty powstały już w Nidzicy, Węgorzewie, Braniewie i Przasnyszu. Niebawem miasteczko pojawi się także i u nas. Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace administracyjno-projektowe związane z jego budową. Na ten cel miasto pozyskało 281,5 tys. złotych. Dofinansowanie inwestycji wynosi 100%. Wybudowanie miasteczka ma umożliwić prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie ono wykorzystywane do zajęć w ramach wychowania komunikacyjnego w oddziałach 0 – III, ćwiczeń przygotowujących uczniów klas IV do uzyskania karty rowerowej oraz dzieci z klas IV – VI do udziału w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Będą się tu mogły też odbywać szkolenia, pokazy symulacji wypadków drogowych czy pomocy przedmedycznej. Miasteczko zostanie wybudowane na 25-arowej działce obok Szkoły Podstawowej nr 6.

- Będzie to miniatura rzeczywistej infrastruktury drogowej – tłumaczy burmistrz Szczytna Danuta Górska. Zajęcia na obiekcie prowadzić mają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, techniki oraz wychowania fizycznego. Część z nich już posiada kurs wychowania komunikacyjnego. Korzystać z miasteczka będą uczniowie miejskich szkół podstawowych oraz gimnazjów.

(ew)