O sporym szczęściu mogą mówić władze gminy Wielbark. Po otwarciu ofert w przetargu na budowę wielorodzinnego budynku komunalnego okazało się, że wszystkie trzy mieszczą się w kwocie, która samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Mieszkania dla najbardziej potrzebujących
Komunalny blok powstanie w centrum Wielbarka, na ul. Piłsudskiego

W minionym tygodniu miało miejsce otwarcie ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi w Wielbarku. Na realizację zadania wielbarski samorząd zamierzał przeznaczyć 4 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zainteresowanie wykonaniem inwestycji wyraziły trzy firmy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.