Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w ramach akcji „Teatralny marzec” zaprosiła na sztukę Jerzego Niemczuka „Mizerykordia” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 i ich nauczycielki.

Młodzi aktorzy
Jerzy Niemczuk chwalił twórców spektaklu za ciekawą interpretację swojej sztuki

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu „Teatru czytanego” zaprezentowanego przez uczniów ZS nr 1 w Szczytnie w osobach: Oliwia Skierska, Patrycja Grądzik, Oliwier Bojarski przy wsparciu aktorki „Teatru Młodych” Aleksandry Kęsickiej oraz nauczycielki-biblotekarza Aliny Kowalskiej. Alina Kowalska nie tylko wyreżyserowała dramat Jerzego Niemczuka, ale też wcieliła w rolę jednej z bohaterek. Autor, który zaszczycił swoją obecnością niezwykłe przedsięwzięcie, żywiołowo reagował na interpretację stworzonej przez siebie w 2000 r. sztuki. „Mizerykordia” Jerzego Niemczuka w wykonaniu aktorów-amatorów z wielkim uznaniem została przyjęta przez publiczność i nagrodzona gromkimi brawami. Wszyscy byli zachwyceni występem młodzieży, nie szczędzono młodym aktorom gratulacji, a Alinie Kowalskiej podziękowań za pracę z młodzieżą. Słowa uznania skierował też do wykonawców autor Jerzy Niemczuk, chwaląc za ciekawą interpretację.

Grażyna Saj-Klocek