Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbyli fascynującą podróż w czasie. Uczestnicząc w projekcie Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców „Heimat”, wykonali współczesne fotografie tych samych miejsc w mieście i powiecie, które zostały utrwalone na zdjęciach przed 1945 r.

Młodzi przywracają pamięć

Historia Szczytna i okolic nie zaczęła się w 1945 r. Przypomina o tym prezentowana w Muzeum Mazurskim wystawa autorstwa uczniów Zespołu Szkół nr 2. Powstała ona w ramach projektu realizowanego przez szczycieńskie Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat”. Młodzi ludzie mieli za zadanie udokumentowanie fotografią obecnego stanu, na podstawie zachowanych wizerunków archiwalnych, miejsc i miejscowości ziemi szczycieńskiej. Autorzy przygotowali również krótkie ich opisy oparte na rozmowach ze świadkami dziejów. W ten właśnie sposób powstała ekspozycja zatytułowana „Ortelsburg i Szczytno. Prezentacja zdjęć z historią w tle”. Jej otwarcie odbyło się w minioną sobotę. Wśród uwiecznionych na fotografiach obiektów są zarówno znane budowle, takie jak np. kościół ewangelicki, browar, gmach obecnego Zespołu Szkół nr 2 czy ruiny zamku w Szczytnie, jak i mniej znane – pomnik upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy w Jeleniowie, nieistniejąca już skocznia narciarska w Rudziskach Pasymskich czy dawna szkoła w Siódmaku. Tę ostatnią opisał Adrian Jonik, opierając się na rodzinnych przekazach. W jej budowie uczestniczył dziadek ucznia, ofiarowując nawet na ten cel drewno. Ciekawy opis dworca PKP w Szczytnie przygotowała też Paulina Erad, nawiązując do jego niedawnego remontu i odkrycia przedwojennej nazwy miasta.

Prezes Stowarzyszenia „Heimat” Arkadiusz Leska podkreśla, że projekt przyczynił się do wzrostu zainteresowania młodzieży historią naszego zakątka Mazur, a także integracji młodszego i starszego pokolenia. – Cieszę się, że o przeszłości Szczytna i powiatu dowie się szersze grono ludzi – mówi prezes.

Podczas wernisażu jury przyznało dwa pierwsze miejsca. Przypadły one Paulinie Erad oraz dwuosobowemu zespołowi Wiktorii Zalewskiej i Kindze Turowskiej.

Tego samego dnia młodzież z „Heimatu” wzięła udział w warsztatach muzycznych przeprowadzonych w kościele ewangelickim w Szczytnie. Pod koniec listopada stowarzyszenie planuje realizację projektu kulinarnego prezentującego tradycyjne potrawy Mazurów, Kurpiów i Kresowian.

(ew)