Najmłodsi mieszkańcy Baranowa i Przeździęku Wielkiego ratują świat. W jaki sposób? Biorąc udział m.in. w projektach ekologicznych organizowanych w ich miejscowościach przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku.

Młodzi ratują świat
Podczas warsztatów dzieci szyły z firanek woreczki, które posłużą im jako torby na zakupy

Projekt pn. „Młodzi ratują świat” – to warsztaty artystyczno-ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży z Baranowa i Przeździęku Wielkiego. Ich celem jest połączenie ekologii i sztuki, uwrażliwienie na problemy degradacji środowiska naturalnego i jej konsekwencje. Uczestnicy zajęć wykonują prace artystyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych i darów natury. Motywem przewodnim warsztatów jest zagrożenie katastrofą ekologiczną, pobudzenie zainteresowania kwestiami dotyczącymi ochrony przyrody. Uczestnicy warsztatów m. in.: szyli z firanek woreczki na zakupy, budowali smog – czyli instalację z odpadów, czy też bawili się z recyklingiem. Brali udział w „Indiańskiej przygodzie”, która miała na celu przybliżenie kultury Indian, spotkali się z Mikołajem.

Z powodu pandemii, zajęcia stacjonarne zostały zamienione na „zdalne”. W ich trakcie dzieci wykonują przedmioty za pomocą materiałów wtórnych. W projekt zaangażowani są nie tylko uczestnicy warsztatów, lecz również ich rodziny, które z chęcią biorą w tym udział. - Wielkim wsparciem przy realizacji projektu okazali się rodzice dzieci. Byli z organizatorem w stałym kontakcie, czuwali nad frekwencją swoich pociech, czy informowali o ewentualnej niemożności uczestnictwa dzieci w zajęciach – podkreśla Milena Zapadka, dyrektor GOK w Wielbarku. Dodaje, że obecnie przesyłają na bieżąco zdjęcia, informując o postępach w realizacji projektu. - Projekt nie zostałby zrealizowany, gdyby nie wsparcie sołtysów: Doroty Kostrzewy (Przeździęk Wielki) i Katarzyny Jarząbek (Baranowo) oraz radnego Adama Jarząbka – mówi dyrektor.

(m)

Uczestnicy wykonali też instalację z odpadów
Najmłodsi poznawali kulturę Indian, a potem sami robili indiańskie łapacze snów