W tym roku na terenie powiatu szczycieńskiego po zażyciu dopalaczy zmarły dwie osoby. Popularność różnego rodzaju narkotyków oraz alkoholu wśród młodzieży skłoniła Komendę Powiatową Policji do zorganizowania debaty społecznej na temat zagrożeń czyhających na młodych ludzi.

Młodzi w pułapce uzależnień

KONSEKWENCJE NA CAŁE ŻYCIE

Debata społeczna pod hasłem „Młodzież w obliczu zagrożeń – stawmy temu czoło” odbyła się we wtorek 17 listopada w auli Zespołu Szkół nr 2. Jej głównym organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie we współpracy z samorządem powiatowym i miejskim oraz Wyższą Szkołą Policji. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu, wskazanie konsekwencji prawnych z tym związanych a także zaproponowanie form pomocy osobom uzależnionym. Zastępca komendanta powiatowego policji podinsp. Tomasz Michalczak zapoznał uczestników debaty ze statystykami dotyczącymi naruszeń prawa dokonywanymi przez młodzież.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.